Det innkalles til årsmøte i Indre Kåfjord Idrettslag torsdag 3. mars kl. 18.00 på IKIL-huset i Trollvik. 

Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret innen 17.02.2022, styret@ikil.no

Endelig saksliste blir lagt ut på ikil.no etter fristens utløp for innkomne saker  

Viktig at alle undergrupper stiller med minimum en representant på årsmøtet.

Saksliste for årsmøte 2022.pdf

Årsmøtereferat IKIL 2022.pdf

 

NB! Ekstraordinært årsmøte onsdag 18.mai kl. 18.00 på IKIL-huset i Trollvik