Adresse:

Indre Kåfjord Idrettslag

Kåfjorddalsveien 10

9147 Birtavarre

 

Andre opplysninger:

Org.nr. 992 477 849

Bankkonto: 4747.21.01028

Postbank: 1503.38.41857

E-post: post@ikil.no

Medlemmer voksne 126

Medlemmer barn 93

Medlemmer totalt 219 pr. 20.09.21

 

Styret i IKIL som ble valgt av årsmøtet den 25.02.2021 består av:

Verv

Navn

Telefon

Leder

John Petter Bakkevoll

901 50 867

Nestleder

Svein Oddvar Leiros

957 93 799

Kasserer

Johnny Hansen

995 94 113

Sekretær

Rita Solberg

452 01 014

Styremedlem

Lill Holmtun

952 59 435

1.Varamedlem

Linn Sylvi Steinnes

915 81 939

2.Varamedlem

Trond-Johnny Jakobsen

959 12 192

 

 

 

E-post: styret@ikil.no

 

 

 

IKIL sine lover

Organisasjonsplan