Årsmøtet i IKIL som ble avholdt den 25.februar 2021 vedtok at vi heller ikke i år skulle øke medlemskontingentene. Disse forblir uendret fra 2009.

Her er våre medlemskontingenter, spilleravgift fotball og skikontingenter som må betales innen 31.mars 2021. Alle som har betalt medlemskontingent og spilleravgift for 2020 er medlemmer t.o.m. 31.mars 2021. De som betaler kontingent for 2021 er medlemmer t.o.m. 31.mars 2022.

Vi er fra og med i 2014 pliktig å ha et elektronisk medlemsregister der også fødselsdato må registreres. Vi har valgt å bruke NIF sitt Klubbadmin som gjør at hvert enkelt medlem får en egen side under Min Idrett. Alle medlemmer betaler direkte til IKIL sin konto som tidligere, ikke Vipps.

Fra tidligere har vi de fleste fødselsnr. men det kan hende vi må spørre etter det hvis vi ikke skulle ha de opplysningene. Hjelp oss å holde registeret oppdatert ved å gi oss riktig tlf.nr. og e-post adresse ved endringer. Nye medlemmer er hjertelig velkommen, da trenger vi navn, adresse, e-post og fødselsdato (ikke personnr) på alle medlemmer. Send mail til regnskap@ikil.no slik at dere blir registrert i vårt elektroniske medlemsregister.

 

 

 

Familie (inkl. barn inntil det året de fyller 21 år)

400 kr

Aktive under 17 år

200 kr

Aktive over 17 år

300 kr

Støttemedlemmer

100 kr

 

Spilleravgift fotball 2021

 

Spilleravgift, barn under 17 år

300 kr

Søskenmoderasjon

150 kr

A-lagsspillere

1 000 kr

A-lagsspillere under 18 år (f.2004 eller senere)

500 kr


FOTBALL

Årsmøtet i 2012 vedtok at alle medlemmer av idrettslaget skal betale medlemskontingent, det gjelder også trenere, oppmenn og andre med tillitsverv f.o.m. 2014. De som spiller fotball skal i tillegg betale spilleravgift. Årsmøtet 2019, 2020 og 2021 vedtok at spillere som kommer inn til klubben midtveis i sesongen skal betale fullt medlemskap og 50% spilleravgift.

For en spiller koster det 300kr, for 2 søsken som spiller koster det 300kr + 150kr = 450kr

For 3 søsken som spiller koster det 300kr + 150kr + 150kr = 600kr osv.

 

NB! Alle aktive fotballspillere må betale medlemskontingent i tillegg til spilleravgift. Spillere som ikke har betalt vil ikke være medlemmer av IKIL og vil derfor ikke kunne delta på verken treninger eller kamp da de ikke er forsikret ved evt. skader ol. Årsmøtet 2020 understreket at ingen spillere får lov til å delta på organiserte treninger eller kamper før medlemskontingent og spilleravgift er betalt.

.

SKI

Skikontingentene er som følger:

Enkeltrenn, IKIL-medlemmer

50

Enkeltrenn, ikke-medlemmer

100

Årskontingent enkeltmedlemmer

200

Årskontingent ikke-medlemmer

400

Årskontingent familie medlemmer

300

Alle voksne medlemmer som ikke skal ha pokal kan få gå gratis. Dette ble bestemt for å få opp interessen blant de voksne og forhåpentligvis gi en positiv synergieffekt for barna. I tillegg ble det bestemt at vi skal slutte å ta betalt for kaffe og vafler på skirennene f.o.m. 18.mars 2015.

.

STØTTEMEDLEMMER

De som ikke deltar i noen aktiviteter i regi av idrettslaget, men likevel ønsker å støtte opp om oss

kan fritt støtte oss med det beløpet de ønsker. Vi tar imot all støtte med takk!

.

Vennligst betal til IKIL sitt bankkontonr. 4747.21.01028 innen 31.mars. Merk betalingen med hvilke medlemmer innbetalingen gjelder.