Årsmøtet i IKIL som ble avholdt den 7.mars 2024 vedtok å ikke endre kontingentene fra 2023.

Her er våre medlemskontingenter, spilleravgift fotball og skikontingenter som må betales innen 31.mars 2024. Det vil bli sendt ut fakturaer til eksisterende medlemmer, nye medlemmer må registrere seg via vår innmeldingsside. Alle som har betalt medlemskontingent og spilleravgift for 2023 er medlemmer t.o.m. 31.mars 2024. De som betaler kontingent for 2024 er medlemmer t.o.m. 31.mars 2025.

I 2014 ble vi pliktig å ha et elektronisk medlemsregister der også fødselsdato må registreres. Vi har valgt å bruke NIF sitt Klubbadmin som gjør at hvert enkelt medlem får en egen side under Min Idrett. Vi er pålagt å fakturere medlemskontingent og treningsavgift via Klubbadmin. Medlemmer kan også melde seg inn via vår innmeldingsside. Ber om at ingen betaler direkte til IKIL sin konto, heller ikke via IKIL sin Vipps-konto. Imidlertid så kan man enkelt betale med Vipps via innmeldingssiden.

De fleste familier er knyttet sammen som en familie i Klubbadmin. Send mail til regnskap@ikil.no hvis dere ikke kan velge alle familiemedlemmene når dere går inn på vår innmeldingsside.

 

  
Familie (inkl. barn som bor hjemme inntil det året de fyller 21 år)300 kr
Aktive under 18 år200 kr
Aktive over 18 år300 kr
Støttemedlemmer, ikke aktive medlemmer100 kr

 

Spilleravgift/treningsavgift fotball 2024 
Spilleravgift/treningsavgift, barn under 18 år100 kr
Spilleravgift/treningsavgift over 18 år1 000 kr


FOTBALL

Tidligere årsmøter har vedtatt at alle medlemmer av idrettslaget skal betale medlemskontingent, det gjelder også trenere, oppmenn og andre med tillitsverv, dette videreføres. De som spiller fotball skal i tillegg betale spilleravgift. Årsmøtet 2024  videreførte vedtaket fra tidligere om at spillere som kommer inn til klubben midtveis i sesongen skal betale fullt medlemskap og 50% spilleravgift.

 

NB! Alle aktive fotballspillere må betale medlemskontingent i tillegg til spilleravgift. Spillere som ikke har betalt vil ikke være medlemmer av IKIL og vil derfor ikke kunne delta på verken treninger eller kamp da de ikke er forsikret ved evt. skader ol. 

.

SKI

Skikontingentene er som følger:

IKIL-medlemmer

0

Enkeltrenn, ikke-medlemmer

100

Årskontingent ikke-medlemmer

400

Tidligere årsmøter har vedtatt at det er gratis kaffe og vafler på skirennene, dette videreføres hvis det skulle bli arrangert renn.

 

TURN/PARKOUR

Turngruppa har pr. i dag ingen treningsavgift, men alle som skal delta må være medlemmer av IKIL.

 

STØTTEMEDLEMMER

De som ikke deltar i noen aktiviteter i regi av idrettslaget, men likevel ønsker å støtte opp om oss kan fritt støtte oss med det beløpet de ønsker. Vi tar imot all støtte med takk!