Skigruppa legges på is inntil videre pga. liten interesse. Ta kontakt med styret hvis det er noen som har lyst til å hjelpe med å få kjørt opp løyper eller å arrangere skirenn eller andre aktiviteter. IKIL har et moderne klubbhus i nær tilknytning til lysløypa. Sjekk Norges skiforbund sin hjemmeside for diverse info. 

Skigruppa sesongen 2023 har pr. i dag ingen medlemmer.

Skigruppa:KontaktpersonTelefon
Medlem  
Medlem  
E-post: ski@ikil.no  
   
Ansvarlig lysløypa i Trollvik