Det innkalles til årsmøte i Indre Kåfjord Idrettslag torsdag 7. mars kl. 18.00 på IKIL-huset i Trollvik. 

Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret innen 22.02.2024, styret@ikil.no

Endelig saksliste blir lagt ut på ikil.no etter fristens utløp for innkomne saker  

Viktig at alle undergrupper stiller med minimum en representant på årsmøtet.